Nieuwsbrief Zeilseizoen 2021 gaat van start!

Zeilseizoen 2021

Het zeilseizoen 2021 staat voor de deur. Nog steeds heerst de Corona pandemie, maar gelukkig is het wel mogelijk om te zeilen. Het bestuur heeft besloten om zoveel mogelijk een normaal zeilseizoen te faciliteren. Uiteraard onder een aantal voorwaarden en regels waar we ons aan moeten houden. We volgen de richtlijnen van RIVM en de nadere uitwerking van het Watersportverbond, zie link.

Maatregelen
Het Watersportverbond heeft het protocol voor de watersport, welke CKZ volgt. De lokale
noodverordeningen en gemeentelijke bepalingen zijn altijd leidend. Het bestuur CKZ onderhoudt
contact met de gemeente en zal zich ook laten adviseren.

In ieder geval gelden de belangrijkste volgende maatregelen:

  • Landelijke maatregelen zijn onverminderd van kracht.
  • Houd te allen tijde 1,5 m afstand op het strand en op de clubfaciliteiten.
  • Blijf thuis indien je klachten hebt of iemand van jouw huishouden dit heeft.
  • Er worden geen georganiseerde wedstrijden en toertochten gehouden.
  • Kastenruimte voor zeilkleding en clubhuis gaan open, maar minimaal toegang, en houdt altijd
    1,5 m afstand.
  • De vlag dient gehesen te worden indien u het water op gaat.

Evenementen
Vooralsnog mogen er geen evenementen georganiseerd worden. Op dit moment weten we niet
wanneer het beleid verruimd wordt en dus wanneer het eventueel wel mag. Daarom hebben we een
voorlopige evenementenkalender opgesteld. Seizoensopening en Ronde om Texel zijn onder
voorwaarde dat regels verruimd worden voor die tijd.

Contributie 2021
Mochten er wijzingen in uw persoonlijke gegevens zijn, geef deze dan door aan
penningmeester@ckztexel.nl. Dan kan hij ze aanpassen. De contributiegelden en ligplaatsgelden
blijven onveranderd voor 2021. De factuur kunt u binnenkort verwachten.

Digitale ALV
Helaas is het nog niet verantwoord om een ALV te houden waarbij wij elkaar weer fysiek kunnen
ontmoeten in het clubhuis. Het bestuur vindt het echter wel van belang om een ledenvergadering te
houden. Het afgelopen jaar was bijzonder en komend jaar wordt dit ook. Ook liggen er de
gebruikelijke onderwerpen waarover de algemene ledenvergadering hoort te besluiten, zoals
bestuurssamenstelling.

Om dit mogelijk te maken heeft het bestuur besloten een online ALV te organiseren via MS Teams.
Locatie : online, via MS Teams
Datum : donderdag 22 april 2021
Tijd: 20.00 uur

Een uitnodiging volgt nog. De vergaderstukken en agenda worden daarbij meegestuurd.
Om deel te nemen kunt u ook alvast een reactie te sturen naar secretaris@ckztexel.nl.
Als u vragen hebt kunt u die vooraf via e-mail (secretaris@ ckztexel.nl) indienen.

Blijf gezond,
Het bestuur CKZ

Arnold, Martin, Marco, Jeroen, Marcel

>