Nieuwsbrief Zeilseizoen 2023 en Veranderingen in 2024

Zeilseizoen 2023

Na een late start van ons zeilseizoen in het afgelopen jaar door wat vertraging met de vergunningen voor de boten en de accomodatie, is het toch eindelijk gelukt om alles alsnog op tijd op het strand te krijgen en op te bouwen voor het zomer seizoen. Het weer was ons niet altijd goed gezind, maar op de dagen dat dat wel zo was, hebben we weer lekker kunnen zeilen en uitwaaien. Helaas hebben enkele leden van ons dit jaar besloten om hun ligplaats op te zeggen door drukke werkzaamheden of hun gezondheid, maar daarentegen hebben we ook weer enkele nieuwe leden mogen verwelkomen waardoor het leden bestand over de jaren heen mooi constant is gebleven. Mocht je nog een ligplaats voor je boot zoeken, we hebben nog plek en we heten je van harte welkom.

Nu de winter periode is begonnen en de boten en accomodatie weer op stal staan, is het tijd voor groot onderhoud, zowel aan onze boten, alsook aan de website. Kijk ook nog even in de paragraaf hieronder voor enkele veranderingen die we voor het seizoen 2024 willen gaan doorvoeren.

Tot die tijd een heel goed winterseizoen toegewenst met alvast fijne feestdagen en een goed begin van 2024.

Veranderingen voor 2024

Het bestuur heeft na de afsluitende algemene ledenvergadering van 2023 besloten onze tractor (“De groene Hulk”) te verkopen waardoor het niet meer mogelijk is via die weg de boten volgend jaar weer naar het strand te krijgen. Als alternatieve oplossing bieden we daarom aan om minimaal 2 weekenden aan het begin van het zeil seizoen, voor 10:00 uur ‘smorgens en na 17:00 ‘smiddags, de boten van iedereen naar het strand te laten brengen door een geleende tractor met chauffeur. Aan het einde van het zeil seizoen wordt deze mogelijkheid opnieuw geboden, maar nu om de boten weer van het strand naar het slag te laten brengen. De tijdsloten hierboven zijn zo gekozen dat we het minst last hebben van andere gebruikers van het strand, zodat we de veiligheid van hen en onszelf kunnen blijven waarborgen. Zowel in de nieuwsbrief aan het begin van 2024 als in de evenementen kalender van 2024 zullen deze data worden vastgelegd zodat iedereen deze weekenden alvast in zijn of haar agenda kan vastleggen. Mocht je onverhoopt toch niet op deze data kunnen, dan wordt je verzocht om zelf vervoer te regelen. Bij meerdere afmeldingen kan er door het bestuur besloten worden een extra weekend in te plannen.

>