Contactgegevens Club

Contactgegevens 

Algemene informatie / ledenadministratie

Contactpersoon: Marco Eelman

Secretaris CKZ

secretaris@ckztexel.nl

Postadres CKZ Texel   

Penningmeester CKZ

p/a Martin Siebbeles

Emmalaan 10

1791 AV Den Burg

 

Locatie

>